Juridische mededeling

Artikel 1: Beschrijving van de website

Deze website is te raadplegen via de volgende URL: https://www.pilotpen.be/nl/ (hierna de 'Website' genoemd).

Deze website is gepubliceerd door:

  • De vennootschap PILOT CORPORATION OF EUROPE NV met een kapitaal van 7.216.936 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Annecy onder nummer 399 424 753, met hoofdkantoor aan de PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Frankrijk.
    De hoofdredacteur is Marta Espadas.
  • De vennootschap Pilot Corporation Of Europe Benelux Division
    • Leuvensesteenweg 542 C2 1930 Zaventem België
    • Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Nederland

U kunt contact met ons opnemen via info.bnl[at]piloteurope.com, 0032 2 245 80 86.

De website wordt gehost door de vennootschap CLARANET OXALIDE S.A.S.U - https://www.oxalide.com/ - een DevOps- en cloudonderneming met een kapitaal van 267 400 euros, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Paris onder nummer 433 507 787, met hoofdkantoor aan de 25 boulevard de Strasbourg 75010 PARIS, Frankrijk. Telefoonnummer: +33 1 75 77 16 50.

Artikel 2: Gratis service

Het gebruik van de service die is opgezet door PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division en wordt beschreven in deze algemene voorwaarden is geheel gratis.

De apparatuur (computer, telefoon, software, telecommunicatie enz.) waarmee de gebruiker toegang heeft tot deze service is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker, net als de kosten voor het gebruik van het internet.

Artikel 3: Intellectuele eigendom

De Website is het exclusieve eigendom van PILOT CORPORATION OF EUROPE en de inhoud ervan is het eigendom van PILOT CORPORATION OF EUROPE of Pilot Corporation Of Europe Benelux Division. Elk gebruik van de Website of de inhoud ervan, met uitzondering van het weergeven van de Website via het internet, is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division.

Het is ten strengste verboden om de naam 'PILOT' en/of een logo, merk of ontwerp dat op de Website of een verwante website wordt vermeld en/of gepresenteerd om welke reden dan ook te gebruiken of te reproduceren, met name voor advertentiedoeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PILOT CORPORATION OF EUROPE.

De afbeeldingen die de Website illustreren, zijn afkomstig uit de fotobibliotheek van PILOT CORPORATION OF EUROPE en/of Pilot Corporation Of Europe Benelux Division.

Artikel 4: Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van internetgebruikers worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Hier volgt een koppeling naar ons Privacybeleid, dat informatie bevat over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Neem bij vragen over ons Privacybeleid contact met ons op via: privacy.bnl[at]piloteurope.com .

Artikel 5: Gebruik van cookies op onze website

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een webpagina op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Cookies kunnen geen programma's laten draaien of de computer besmetten met een virus. Cookies worden uitsluitend voor specifieke doeleinden gebruikt, zoals technische ondersteuning van uw websitebezoek of voor statistiek. Ons cookiebeleid en de manier waarop u zich kunt afmelden voor cookies worden beschreven in ons Privacybeleid.

Wanneer u onze Website voor de eerste keer bezoekt, laten we u weten dat we cookies gebruiken via een informatiebanner onderaan de pagina. Wanneer u na weergave van deze banner op onze Website blijft, stemt u in met het gebruik van cookies.

We kunnen computertoepassingen van derden integreren in onze Website, bijvoorbeeld YouTube. Deze toepassingen maken ook gebruik van cookies als u ze gebruikt, en wij hebben geen controle over hun processen aangezien ze zelfstandig opereren. Voor meer informatie over cookies en het gebruik van uw persoonsgegevens door deze toepassingen adviseren we u hun beleid en algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Artikel 6: Risico's verbonden aan het internet

De diensten van de Website zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve bij overmacht of als er een gebeurtenis optreedt waar PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division geen controle over hebben, en onder voorbehoud van onderhoudsperiodes en mogelijke uitval.

De overdrachtssnelheid en reactietijd van gegevens die tussen het internet en het websiteplatform circuleren, worden niet gegarandeerd door PILOT CORPORATION OF EUROPE. De snelheid waarmee informatie wordt verzonden, valt namelijk niet onder de dienstverlening van PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division, maar hangt samen met de eigenschappen van het netwerk en de technische middelen waarmee het internetverkeer wordt georganiseerd.

PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division wijzen gebruikers op de beperkingen en eigenschappen van het internet en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de Website via het internet.

Bovendien kunnen PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en immateriële schade die is veroorzaakt aan gebruikers, hun computerapparatuur of de daarop opgeslagen gegevens, noch voor de mogelijke gevolgen voor hun persoonlijke, professionele en commerciële activiteiten.

PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik door een derde van elementen die verschijnen op privégedeelten van de Website.

PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als een of meer gebruikers de Website niet kunnen gebruiken vanwege technische gebreken of andere problemen, met name in verband met de overbelasting van het netwerk.

Artikel 7: Opschorting en beëindiging

PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux kunnen de online beschikbaarheid van de Website eenzijdig, op elk moment en tijdelijk of definitief onderbreken, zonder dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden en zonder dat dit aanleiding kan geven tot de toekenning van een schadevergoeding van welke aard ook.

Artikel 8: Websites van derden

De pagina's van de Website kunnen hyperlinks bevatten naar andere websites die onder beheer staan van andere ondernemingen dan PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division, en waarover PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division geen enkele controle hebben. PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden, noch voor inhoud waarnaar deze websites van derden kunnen verwijzen.

Artikel 9: Diversen

PILOT CORPORATION OF EUROPE en Pilot Corporation Of Europe Benelux Division zijn vrij om deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is geldig voor gebruikers.

De algemene voorwaarden worden beheerst door de Franse wetgeving en eventuele geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie ervan worden voorgelegd aan de Franse rechtbanken.

Neus eens rond