Pilot : een bedrijf met certificaten

Pilot Begreen

Het milieu staat bij ons centraal

Om permanent onze ecologische politiek bij te sturen, heeft PILOT in 2006 de beslissing genomen de normstellingen van de betrokken certificaten te volgen en dit zowel in fabricage, distributie als ontwikkeling van onze producten.

Alle PILOT-producten op de Europese markt komen uit PILOT fabrieken. Dit laat ons toe om optimaal alle fabricage stappen en hun ecologische impact ervan te volgen.

Al onze fabrieken, zowel de Japanse als de europese kregen het ISO 14001 certificaat. In ons Ecologisch management systeem (EMS) houden we rekening met de impact van materie, vervuilingsrisico enz…teneinde deze tot een minimum te herleiden.

Door consequent deze verbeteringen door te voeren hebben we in 2011 het EMAS certificaat bekomen, eens te meer een drijfveer om op de ingeslagen weg verder te gaan.

PILOT zet zich in om transparante informatie aan te leveren op vlak van prestatie indicators.

Prestatie indicators

Wat de producten betreft volgt het ganse BEGREEN gamma de ISO 14021 normstelling, die streng toekijkt op de communicatie over deze producten. Deze transparantie geeft nog meer waarde aan deze reeds erkende productenreeks.

Neus eens rond