Ecologisch Lexicon

ECO DESIGN:

Productontwikkelingsmethode die reeds vanop de tekentafel de ecologische impact in kaart brengt, met als doel deze te optimaliseren.

ECOMARK:

Japans Eco label voor schrijfinstrumenten, uitgebracht in 1995 is deze de oudste en wordt hij gezien als referentie in zijn categorie (in Frankrijk het NF label). Alle Begreen producten vallen binnen de normen van het ECOMARK.

ISO 14001:

Deze norm wordt opgelegd als leidraad voor het ecologisch beheren van een bedrijf. Dit omvat de meting van de impact, het zetten van verbeteringsobjectieven en het meten van de resultaten hiervan. Dit getuigschrift dat tweejaarlijks wordt vernieuwd, vereist een constante verbetering met betrekking tot de impact. Deze norm heeft geen betrekking op de producten maar enkel op de productie.

MÖBIUS CURVE (OR MÖBIUS LOOP / MÖBIUS STRIP):

Reeds sinds 1970 wordt dit symbool gebruikt voor recycleerbaar (alleen curve) of gerecycleerd materiaal (curve + %). Over heel de wereld kunnen we hierdoor exacte informatie krijgen over het ecologisch karakter van een product.

RECYCLEERBAAR :

Een product is recycleerbaar als we de materialen kunnen gebruiken in de recyclage cyclus. Om te zien of een product recycleerbaar is volstaat het te zoeken naar de Möbius curve zonder %. Op dit moment is een pen algemeen genomen niet recycleerbaar omdat:

  • Materiaal recyclage gebeurt in één keer, een pen bestaat uit verschillende onderdelen die niet altijd scheidbaar zijn.
  • Om een automatisatie in te bouwen in het recyclageproces van pennen zou het nodig zijn dat alle pennen op dezelfde manier zouden zijn samengesteld (bvb waterflessen)
  • En zelfs in dit geval zou een strenge economische rentabiliteits studie moeten worden verricht, voor opstart.

GERECYCLEERD :

Gerecycleerde materialen worden onttrokken aan niet meer bruikbare of gebruikte producten en krijgen zo een nieuw leven. Door dit te doen ontzien we het gebruik van grondstoffen komende uit fossiele brandstoffen. In ons geval spreken we over gerecycleerd plastic. Plastic wordt voor 99 % gemaakt uit petroleum. Door plastic te recycleren sparen we op deze brandstof die, zoals we weten, stilaan uitput. Om het gerecycleerd percentage van een product te kennen volstaat het naar het getal in de Möbius curve te kijken. In de berekening van dit percentage worden de gebruiksgoederen (vullingen, inkten, mines enz) uiteraard uitgesloten.

Neus eens rond