Ecologische verbintenis

Ecologische verbintenis

Met het ecologische respect als een van onze aandachtspunten, werken we zonder ophouden aan de vermindering van onze impact en dit zowel op productie als productniveau.

Hiervoor volgen we in Japan al jaren de ISO 14001 normstelling en doen dit consequent ook in Europa sinds 2006.

Onze constante drang naar verbetering leidde ons naar de oprichting van de dienst QSE die zich exclusief bezighoudt met ecologische problemen.

Dankzij deze noeste arbeid hebben we recent het EMAS certificaat mogen ontvangen.

Bekijk hier onze Ecologische verklaring

Neus eens rond